Опунция Моноканта Монстроза Вариегата d7

Новенькая

350 руб