Хавортия Трунката Укишима d10

Haworthia truncata Ukishima

7000 руб
Категория AvitoРастения