Эуфорбия Цилиндрифолия Туберифера Компакта d9

Euphorbia cylindrifolia var. Tuberifera compact

4000 руб
Категория AvitoРастения