Агава Истменсис Кабутогани Маргината Вариегата d10

Agave isthmensis "kabutogani" marginata variegata

Пока без корней, поставлена на укоренение 7.11.2022

4800 руб
Категория AvitoРастения