Агава Американа Медиопикта d26h45

Именно та, что на фото
24916 руб
Категория AvitoРастения
Именно та, что на фото